Acordul de la Paris – un pas mic în direcţia bună

Negocierile climatice de la Paris au reuşit un acord istoric dar sunt departe de a face istorie în lupta împotriva schimbărilor climatice. Progresele vizibile care s-au făcut în materie de negocieri sunt certe, conferinţa reuşind să sincronizeze părerile celor implicaţi şi să elimine vocile disonante.

Cu toate acestea pentru ca măsurile necesare unor reduceri substanţiale de emisii de carbon să fie implementate la nivel global era nevoie de mai multă claritate în formularea acestui acord.

Comunitatea internaţională se angajează să limiteze creşterea temperaturii medii a globului la circa 2 grade C şi să „continue eforturile pentru limitarea creşterii temperaturii la 1,5 grade C. Acordul este unul universal ceea ce înseamnă că angajamentele de reducere a gazelor cu efect  de seră au fost luate de toate cele 196 de state prezente, dar actul nu menţionează termene limită certe, ci doar introduce o revizuire a angajamentelor o dată la 5 ani.

De asemenea acordul menţionează şi construirea unei viziuni de transformare a economiei care să permită o dezvoltare cu emisii reduse de carbon, dar obligaţiile nu sunt nici în acest caz explicite. Nu sunt prevăzute sancţiuni, sau vreun fel de mijloc coercitiv pentru statele care nu-şi îndeplinesc obiectivele, iar faptul că aceste ţinte sunt asumate în mod voluntar nu oferă certitudinea implementării lor.

În ceea ce priveşte ţara noastră, COP 21 poate fi un moment în care să începem cu adevărat luptăm împotriva schimbărilor climatice. România a susţinut angajamentele obligatorii iar mesajul pe care l-am transmis în plenul lucrărilor a fost unul corect, dar este nevoie de conştientizarea întregii clase politice asupra acestor realităţi.

Până acum în ţara noastră schimbările climatice au fost văzute ca un atribut al specialiştilor climatici, dar este nevoie de voinţă şi contribuţie de la nivelul întregii societăţi.

România deţine la momentul curent o Strategie privind Schimbările Climatice şi un Plan de Acţiune care să conducă spre o economie verde cu emisii reduse de carbon. Mai mult, ţara noastră beneficiază de aproximativ 8,5 miliarde euro din fonduri europene pentru a implementa proiecte care să conducă la reduceri de emisii de gaze cu efect de seră sau la proiecte de adaptare la schimbările climatice.

Strategia privind schimbările climatice ce vizează trecerea României către o economie verde cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2050, indică faptul că sunt necesare, în medie, investiții anuale suplimentare în valoare de 1,1 % din produsul intern brut (PIB), în cazul scenariului verde mai puțin ambițios și de 1,7 % din PIB, în cazul scenariului super-verde mai ambițios, ambele pentru perioada 2015-2050[1]. Valorile nu sunt mari, însă costul inacţiunii noastre va fi mult mai mare. Din păcate Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor tocmai ce s-a confruntat cu o scădere drastică de buget pentru 2016, prin urmare perspectivele nu sunt cele mai favorabile.

România are un potenţial foarte mare de scădere a emisiilor, iar măsurile sunt la îndemână. Numai din acțiunile prevăzute în planul de acţiune pentru sectoarele energie, silvicultură, agricultură și transport, România ar putea reduce emisiile cu 45 Mt CO2e până în 2050, echivalent cu o reducere a emisiilor cu 25% față de nivelul estimat pentru 2050 în scenariul de status-quo[2].

Multe dintre măsurile de eficiență energetică pentru gospodării prezintă beneficii mai mari decât costurile, acestea includ iluminatul eficient, aerul condiționat și aparatură electrocasnică eficientă energetic (frigidere și mașini de spălat).

Sperăm că ecourile Conferinţei de la Paris să convingă întreaga clasă politică de momentul important în care ne aflăm. România încă mai poate face o schimbare fără eforturi supraomeneşti şi cu efecte benefice asupra viitorului nostru.

Este nevoie doar de voinţă politică pentru a pune în aplicare măsurile pe care specialiştii le-au identificat.

 

[1] http://www.mmediu.ro/articol/mmap-pune-la-dispozitia-publicului-versiunea-pentru-dezbatere-publica-a-strategiei-nationale-privind-schimbarile-climatice-si-cresterea-economica-bazata-pe-emisii-reduse-de-carbon/959 pg 42

[2] Idem pg 38

Share: facebookredditmailfacebookredditmail

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*
*
Website